Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia lớp Tập huấn sử dụng quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức

đăng 22:45, 12 thg 11, 2018 bởi Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018 tại Khách sạn Sen Việt (33 – Cao Thắng – Phường 2 – Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh), Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lớp Tập huấn Sử dụng Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt cho những người làm công tác thư viện khu vực miền Nam.

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử Phó Giám đốc và một nhân viên Phòng Nghiệp vụ tham dự Lớp tập huấn này để có thể tập huấn, hướng dẫn lại cho những người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự khai mạc và tổng kết Lớp Tập huấn có sự hiện diện của bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Kiều Linh – Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và hơn 100 học viên đến từ các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện các trường đại học khu vực miền Nam.

Bà Kiều Thúy Nga – Giám Đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và Ông Nguyễn Kiều Linh – Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Trưởng Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ VHTT&DL tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lớp Tập huấn - Ảnh: Thư viện Quốc gia Việt Nam

Phát biểu về RDA, bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: “Những thay đổi cơ bản quan trọng của RDA, với ý nghĩa được thiết kế cho thế giới số và mở rộng toàn cầu cho những người sử dụng siêu dữ liệu, đã trở thành tiêu chuẩn biên mục thống nhất - một sự cải tiến của những nguyên tắc biên mục từ AACR2. Điều này khắc phục được hạn chế chủ yếu của AACR2 là vẫn dựa vào môi trường mục lục phiếu, điều không hỗ trợ mô hình thư viện số đang là xu thế phát triển của thư viện hiện đại. Quy tắc Biên mục RDA mang đến tiềm năng thay đổi đáng kể công tác tạo lập và sử dụng các dữ liệu biên mục trong các thư viện…”

Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên (Resource Description and Access, viết tắt là RDA)  - là một chuẩn biên mục mang tính quốc tế, trên nguyên tắc kế thừa Quy tắc Biên mục Anh-Mỹ (AACR2), nhưng được thiết kế thêm cho môi trường số nhằm đáp ứng sự thay đổi và phát triển của các nguồn tài nguyên thông tin. Sự ra đời của RDA đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, một bước tiến trong biên mục và đã chính thức được áp dụng tại nhiều thư viện lớn trên thế giới. Việc tổ chức hướng dẫn sử dụng Quy tắc Biên mục RDA cho hệ thống thư viện Việt Nam xuất phát từ yêu cầu về hiện đại hoá hoạt động thư viện - thông tin, với mục đích tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và hội nhập quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn hoá trong xử lý thông tin, tài liệu.

Chương trình của Lớp Tập huấn Sử dụng Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt gồm những nội dung:

- Giới thiệu khái quát về RDA, cấu trúc và nguyên tắc quản lý;

- Mối quan hệ với các chuẩn khác về mô tả và truy cập tài nguyên;

- Cách sử dụng các chỉ dẫn và hướng dẫn trong RDA để ghi các thuộc tính biểu thị và bản, ghi thuộc tính của các tác phẩm và biểu hiện, ghi thuộc tính của cá nhân, gia đình và tập thể, của khái niệm, vật thể, sự kiện và địa điểm;

- Những vấn đề cơ bản của mối quan hệ giữa các thực thể trong RDA;

- Giải thích cách ghi mối quan hệ giữa các thực thể trong các nguồn tin và cách cung cấp điểm truy cập cho các nguồn tin…

Thông qua Lớp Tập huấn lần này, học viên đã được giới thiệu toàn bộ những kiến thức quan trọng về Quy tắc Biên mục RDA, cũng như nắm được nguyên tắc mô tả, cách xây dựng và khai thác nguồn tài nguyên; áp dụng các quy tắc trong RDA để cung cấp mô tả cho các loại tài nguyên thông tin khác nhau.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Lớp Tập huấn Sử dụng Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt, bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam đã đánh giá cao quá trình học tập nghiêm túc, cầu thị khi tiếp cận một chuẩn biên mục quốc tế mới của các học viên. Bên cạnh việc hướng dẫn, giới thiệu những nội dung cơ bản, quan trọng về RDA của đội ngũ giảng viên, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận rất sâu sắc của các học viên đã tạo nên một không khí học tập sôi nổi, tích cực, giúp cho việc tiếp thu những kiến thức về Quy tắc Biên mục -  Mô tả và truy cập tài nguyên đạt được kết quả tốt nhất. Thay mặt Ban Tổ chức, bà Kiều Thuý Nga đã chúc mừng toàn thể học viên đã hoàn thành tốt chương trình tập huấn và cho rằng, với quyết tâm thực hiện chuẩn hoá, thống nhất, trao đổi thông tin và hội nhập quốc tế, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và trao đổi với thư viện nước ngoài, hệ thống thư viện Việt Nam sẽ sớm áp dụng thành công chuẩn biên mục theo Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt.

Tích cực tham gia Lớp Tập huấn Sử dụng Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt cho những người làm công tác thư viện khu vực miền Nam, trong năm 2019, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn lại cho những người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên Ấn bản RDA tiếng Việt và sẽ lồng ghép trong khi thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt theo Quyết đinh số 1448/QĐ-UBND ngày 04/06/2018…

Học viên Lớp Tập huấn huấn Sử dụng Quy tắc Biên mục - Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Thư viện Quốc gia Việt Nam

Đỗ Thúy - Huỳnh Tới

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Comments