Hoạt động gần đây của trang web

18:59, 26 thg 8, 2019 Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉnh sửa Thư viện huyện Châu Đức triển lãm Sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức (15/08/1994 - 15/08/2019)
18:59, 26 thg 8, 2019 Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đính kèm cd1.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức triển lãm Sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức (15/08/1994 - 15/08/2019)
18:58, 26 thg 8, 2019 Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đính kèm cd.jpg vào Thư viện huyện Châu Đức triển lãm Sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức (15/08/1994 - 15/08/2019)
01:58, 26 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã chỉnh sửa Trang chủ
01:57, 26 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã chỉnh sửa Trang chủ
01:52, 26 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã chỉnh sửa Trang chủ
01:50, 26 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 3.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức triển lãm Sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức (15/08/1994 - 15/08/2019)
01:50, 26 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 2.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức triển lãm Sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức (15/08/1994 - 15/08/2019)
01:50, 26 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã tạo Thư viện huyện Châu Đức triển lãm Sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức (15/08/1994 - 15/08/2019)
01:50, 26 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 1.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức triển lãm Sách kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức (15/08/1994 - 15/08/2019)
02:44, 20 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã chỉnh sửa Thư viện huyện Châu Đức thực hiện chương trình vận động “Sách trao tay – giúp bạn đến trường”
02:44, 20 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 2.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức thực hiện chương trình vận động “Sách trao tay – giúp bạn đến trường”
02:44, 20 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 1.jpg vào Thư viện huyện Châu Đức thực hiện chương trình vận động “Sách trao tay – giúp bạn đến trường”
02:44, 20 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã tạo Thư viện huyện Châu Đức thực hiện chương trình vận động “Sách trao tay – giúp bạn đến trường”
02:22, 8 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 3.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức tổ chức thành công Hội thi thiết kế “Quyển sách của em” năm 2019
02:22, 8 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 2.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức tổ chức thành công Hội thi thiết kế “Quyển sách của em” năm 2019
02:22, 8 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 1.JPG vào Thư viện huyện Châu Đức tổ chức thành công Hội thi thiết kế “Quyển sách của em” năm 2019
02:22, 8 thg 8, 2019 Quang Sơn Bùi đã tạo Thư viện huyện Châu Đức tổ chức thành công Hội thi thiết kế “Quyển sách của em” năm 2019
20:02, 28 thg 7, 2019 Quang Sơn Bùi đã tạo Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ (MĐNB&CNTB) tổ chức thành công Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách - Hè năm 2019
20:58, 11 thg 7, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 2.PNG vào Thư viện huyện Châu Đức tổ chức Triển lãm sách chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Châu Đức, nhiệm kỳ 2019-2024
20:58, 11 thg 7, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 1.PNG vào Thư viện huyện Châu Đức tổ chức Triển lãm sách chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Châu Đức, nhiệm kỳ 2019-2024
20:58, 11 thg 7, 2019 Quang Sơn Bùi đã tạo Thư viện huyện Châu Đức tổ chức Triển lãm sách chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Châu Đức, nhiệm kỳ 2019-2024
19:19, 2 thg 7, 2019 Quang Sơn Bùi đã chỉnh sửa Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) - Gia đình là điểm tựa
19:18, 2 thg 7, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 5.PNG vào Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) - Gia đình là điểm tựa
19:18, 2 thg 7, 2019 Quang Sơn Bùi đã đính kèm 4.jpg vào Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) - Gia đình là điểm tựa

cũ hơn | mới hơn